ĐÈN LED KHÁCH SẠN Có 85 sản phẩm.

ĐÈN LED KHÁCH SẠN

Cung cấp đèn led cao cấp cho khách sạn

Danh mục con

trên trang
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (780lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D55xH86mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH77mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH47mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH47mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 8W/10W/15W/18W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D80xH47mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 4x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 240x240xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 3x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 408x90xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 2x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 305x90xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 110x90xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 30W (3600lm)/40W (4800lm) /50W(6000lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D230xH99mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 20W (2400lm)/30W (3600lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D190xH86mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 15W (1800lm)/20W (2400lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D145xH69mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (1200lm) / 15W (1800lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D110xH53mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 5W/8W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D85xH80mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 5W/8W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH72mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 10/15/30W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Góc chiếu : 15/24/30/36/60 độ

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 85 sản phẩm