ĐÈN LED DOWNLIGHT Có 41 sản phẩm.

ĐÈN LED DOWNLIGHT
ĐÈN LED DOWNLIGHT

Cung cấp đèn led downlight cao cấp cho biệt thự khách sạn resort

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 7.5W/770lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D96xH70mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W/1170lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D50xH111mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (1170lm)/15W (1395lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D70xH105mm

0 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (900lm) / 13W (1100lm) Ánh sáng : 3000K/4000K/5000K Kích thước : D120xH101mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (850lm) / 13W (1000lm) Ánh sáng : 3000K/4000K/5000K Kích thước : D120xH101mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (1170lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D33xH114mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (950lm)/15W (1300lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 115x115xH93mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 20W/2040lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D96xH125mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 30W/2940lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D96xH140mm

0 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 15W (1300lm)/30W (2300lm) Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : 140x140xH103mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (850lm)/15W (1250lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D95xH125mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 20W (1600lm)/30W (2400lm)/40W (3300lm) Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D130xH158mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 8W (620lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D50xH74.5mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 12W (910lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D50xH125mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 9W (850lm)/12W (1050 lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D82xH75mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 9W (850lm)/12W (1050 lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 82x82xH83mm

1 850 000 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 41 sản phẩm