ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC Có 37 sản phẩm.

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC

Cung cấp đèn led chiếu sáng kiến trúc cho tòa nhà, biệt thự, khách sạn

Danh mục con

  • ĐÈN PHA LED

    Cung cấp đèn pha led chiếu sáng kiến trúc cho biệt thự khách sạn resort

  • ĐÈN LED WALLWASHER

    Cung cấp đèn wallwasher chiếu sáng kiến trúc cho biệt thự khách sạn resort

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 300W/ 25580lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 734x394x121mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 200W/ 16500lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 734x394x121mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 100W/ 9840lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D334mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 50W/ 4870lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D334mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 30W/ 2740lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D170xH176mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 15W/ 1280lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D110xH148mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 9W/ 820lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D110xH148mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 4W/ 380lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : D50x90.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 24W/ 2976lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : D95mmxH90mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 54W/ 5400lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : 169x129.5 mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 18W/ 1710lm Ánh sáng : 3000K/6000K/RGB/RGBW Kích thước : 110mmx110mmx103mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 6x4W/ 2345lm Ánh sáng : 3000K/6000K Kích thước : L525mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 12x4W/ 4645m Ánh sáng : 3000K/6000K Kích thước : L1025mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 30x1.5W/ 2000lm Ánh sáng : 3000K/6000K Kích thước : L605mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 16x1.5W/ 2000lm Ánh sáng : 3000K/6000K Kích thước : L305mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 12x4W/ 4417lm Ánh sáng : 3000K/6000K Kích thước : L1025mm

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 37 sản phẩm