ĐÈN LED SPOTLIGHT Có 43 sản phẩm.

ĐÈN LED SPOTLIGHT

Cung cấp đèn led spotlight cao cấp cho biệt thự khách sạn resort

trên trang
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH47mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH47mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 4x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 240x240xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 3x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 408x90xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 2x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 305x90xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Kích thước : 110x90xH112.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 5W/8W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D85xH80mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 5W/8W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH72mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 10W/20W/30W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D50xL180mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 20W/30W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 156x47xH41mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 11W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 156x47xH41mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 15W/20W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D130xH165.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 8W/12W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D82xH100mm

0 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 2x9W/2x15W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 196x104xH54 mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 9W/15W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 104x104xH57 mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 2x9W/2x15W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 160x82xH100 mm

1 850 000 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 43 sản phẩm