ĐÈN LED HỒ NƯỚC- HỒ BƠI Có 17 sản phẩm.

ĐÈN LED HỒ NƯỚC- HỒ BƠI
ĐÈN LED HỒ NƯỚC- HỒ BƠI

Cung cấp đèn led âm nước cao cấp cho biệt thự khách sạn resort

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Góc chiếu: 2°    Kích thước : D120xH64mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 20°/30°/40°/60°    Kích thước : D55xH70mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 5W/ 400lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Góc chiếu: 6°/8°/10°/17°/23°/28°/43°/58° Kích thước : D65xH80mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 15°/25°/38°/45°/60°    Kích thước : D46xH60mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 8°/10°/17°/23°/28°/43°/58°/95°   Kích thước : 40x40xH77mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 8°/10°/17°/23°/28°/43°/58°/95°   Kích thước : D40xH77mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất :3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 120°  Kích thước : D40xH53mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất :3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 120°  Kích thước : D60xH34mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 1W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/Single color Góc chiếu: 15°/25°/30°/45°/60°/120° Kích thước : D28xH48mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 48X1W / 48X3W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K/RGB/RGBW Góc chiếu: 5°/15°/24°/36°/45° Kích thước : D328xH75mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất :1W/ 95lm Ánh sáng : 3000K/6000K Góc chiếu: 11°/17°/25°/40°/60°  Kích thước : D45xH36mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 18W / 1570lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D120xH68mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 9W / 820lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D84xH48mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 30W / 2450lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D170xH131mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 24W / 1960lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D160xH107mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 12W / 1050lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D135xH72mm

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 17 sản phẩm