ĐÈN LED CHÂU ÂU OCCHIO - ĐỨC Có 24 sản phẩm.

ĐÈN LED CHÂU ÂU OCCHIO - ĐỨC

Cung cấp đèn led nhập khẩu trực tiếp từ châu âu Occhio/Đức - Made in Euro - Euroled

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 18W (420lm) CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D94xH113 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 18W (890lm) CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D94xH143 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 18W (890lm) CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D94xH99 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 18W (890lm) CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D94xH99 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 18W (890lm) CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D94xH99 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 32W(1940lm) / CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze Kích thước: D123xH72mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 26W(1820lm) / CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze Kích thước: D123xH42xL400mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 26W(1820lm) / CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze Kích thước: D123xH42xL300mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 26W(1620lm) / CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze Kích thước: D123xH42xL200mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 26W(1620lm) / CRI97 Ánh sáng :  2700K/3000K Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze Kích thước: D123xH42mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 60W (3330lm) CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D600mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 60W (3330lm) CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D600xH2052mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 60W (2400lm) CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D600xH30 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 40W (1700lm) CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D400xH30 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 20W (850lm) CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D205xH30 mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 60W/3330lm CRI95 Ánh sáng :  2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước: D600mm Màu vỏ: trắng/đen/gold/rose gold/nhôm bóng/bronze

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 24 sản phẩm