Sản phẩm mới

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 5W/8W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D85xH80mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 5W/8W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D90xH72mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W/900lm Ánh sáng : 2700K Kích thước : D70xH75mm Dimmable: 1-10V/PUSH DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 12W / 1050lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D135xH72mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 9W / 720lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D108xH78mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 6W / 550lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D116xH73mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 6W / 550lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D116xH73mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 50W / 4550lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D170xH131mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 40W / 3680lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D170xH131mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 30W / 2560lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D170xH131mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 11W / 980lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D90xH100mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 6W / 550lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D90xH71mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W / 280lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D67xH66mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 25W / 2230lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D85xH145mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 9W / 830lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D42xH75mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 12W / 1030lm Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K Kích thước : D61xH115mm

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 201 sản phẩm