Sản phẩm mới

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 24W/ 2976lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : D95mmxH90mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 54W/ 5400lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : 169x129.5 mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 30W (3600lm) Ánh sáng : 3000K Kích thước : D120mm Dimmable: NON DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 26W (2700lm) / 34W(4050lm) Ánh sáng : 3000K Kích thước : D150mm Dimmable: NON DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W(720lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : D86mm Dimmable: IGBT/TRIAC DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 7W(630lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 82x82xH80mm Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 3x7W(3x630lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 305x105xH120mm Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 7W(630lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 205x105xH120mm Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 7W(630lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 105x105xH120mm Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất :4x10W(4x720lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 205x205xH105mm Dimmable: IGBT/TRIAC DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất :3x10W(3x720lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 305x105xH105mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất :2x10W(2x720lm) Ánh sáng : 2700K Kích thước : 205x105xH105mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W/800lm Max Ánh sáng : 3000K Dimmable: NON DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W/800lm Max Ánh sáng : 3000K Dimmable: NON DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 20W/30W Ánh sáng : 3000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 2x18W Ánh sáng : 3000K Dimmable: NON DIMMABLE

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 116 sản phẩm