Sản phẩm mới

trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 9W/24W Ánh sáng : 3000K Dimmable: TRIAC DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 10/15/30W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/6000K Góc chiếu : 15/24/30/36/60 độ

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 2W / 170lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D44xH40mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W / 280lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 105x81xH40mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE Mỹ Công suất : 3W / 280lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 50mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED SAMSUNG Hàn Quốc 60 LEDs 5054 SAMSUNG / m Công suất : 22W/m Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED SAMSUNG Hàn Quốc 60 LEDs 5054 SAMSUNG / m Công suất : 20W/m Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K

0 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 2x10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 250xH129 mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W/15W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 91x91xH100 mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W/15W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D100xH103 mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
1 850 000 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D90xH100 mm

1 850 000 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 10W/20W/30W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D50xL180mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 20W/30W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 156x47xH41mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 11W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 156x47xH41mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 15W/20W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D130xH165.5mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 8W/12W Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D82xH100mm

0 ₫
Hiển thị 17 - 32 của 199 sản phẩm