Tìm kiếm

"đèn led khách sạn" 80 kết quả đã được tìm thấy.
trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 9W(900lm)/25W(2250lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước : D70xH150mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W/1170lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D50xH111mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Chip LED CREE / Mỹ Công suất : 10W (1170lm)/15W (1395lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D70xH105mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 9W/900lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : D70xH150mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 6W/12W/18W/24W/30W Ánh sáng : 2700K/ 3000K/4000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 6W, 10W, 15W, 18W / 5W, 10W, 14W, 18W Ánh sáng : 2700K/ 3000K/4000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W Ánh sáng : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim-To-Warm (2200-3000K) Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 23W Ánh sáng : 3000K Dimmable: NON DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 7W/ 540lm Max Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K Dimmable: IGBT/TRIAC DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 18W/ 1800lm Max Ánh sáng : 3000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 10W/ 720lm Max Ánh sáng : 2200K UP TO 3000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 7W/ 540lm Max Ánh sáng : 2700K Dimmable NON DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 34W/4050lm Max Ánh sáng : 3000K Dimmable: DALI DIMMABLE

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 9W/720lm Ánh sáng : 2700K Dimmable IGBT/TRIAC DIMMABL

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Mới
Còn sản phẩm

Công suất : 34W/4050lm Max Ánh sáng : 3000K Dimmable: IGBT/TRIAC DIMMABLE

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 80 sản phẩm