Tìm kiếm

"den led chat luong cao" 28 kết quả đã được tìm thấy.
trên trang
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 6W/495lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : D58xH56mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 2x7W/1080lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : 71x205x105mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 9W/720lm Ánh sáng : 2700K/3000K Kích thước : 83x83xH74mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 7W/630lm Ánh sáng : 2700K/3000K Kích thước : D81xH170mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 7W/630lm Ánh sáng : 2700K/3000K Kích thước : 95x95xH170mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 26W/1800lm Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : D245xH190mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 26W/1800lm Ánh sáng : 2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước :165x165xH200mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 7W(630lm)/10W(720lm)/11w(1080lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 106x106xH128mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 2x7W(1260lm)/2x10W(1440lm)/2x11w(2160lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 106x206xH128mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 3x7W(1890lm)/3x10W(2160lm)/2x11w(3240lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K Kích thước : 106x306xH128mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 7W(630lm)/10W(720lm) Ánh sáng : 2700K/3000K Kích thước : D100xH220mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Công suất : 18W(1800lm)/30W(270lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/3500K/4000K Kích thước : D160xH220mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 54W/ 5400lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : 169x129.5 mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED CREE/Mỹ Công suất  : 24W/ 2976lm Ánh sáng : 3000K Kích thước : D95mmxH90mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 10W (850lm) / 15W (1275lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D95xH125mm

0 ₫
Xem nhanh
0 ₫ Còn sản phẩm
Còn sản phẩm

Chip LED: CREE/Mỹ Công suất : 15W (1275lm) / 20W (1700lm) Ánh sáng : 2700K/3000K/4000K/5000K Kích thước : D130xH165.5mm

0 ₫
Hiển thị 1 - 16 của 28 sản phẩm